Referat af Generalforsamlin d. 5/2-20

Referat af Generalforsamlin d. 5/2-20

Referat

Generalforsamling d. 5/2 2020 kl. 19.00

i Strøby Forsamlingshus

Strøby Bygade, Strøby

Deltagere: 14 personer.

  1. 1.        Valg af dirigent og stemmetællere.

Dirigent: Vagen . Stemmetællere: Steen og Vagner.

  1. 2.        Formandens beretning.

Leif gennemgik årets arrangementer:

Kåringsudstilling i Plantorama som var godt besøgt.

Påske udstilling i Ishøj Bycenter: god udstilling med 12 trioer og 200 kyllinger, tilfredshed med arragementet.

17-21 april Pr i Plantorama 5 trioer 50 kylllinger.

Udstilling i maj på Audebo Planteskole med 15 trioer.

25. maj Repræsentantsskabsmøde.

Roskilde Dyrskue 31 maj – 2 juni : 69 trioer, 32 haner  1 hols duer og ænder 15 æghold og 300 kyllinger, samt en masse glade mennesker.

Lock Ness 12 deltagere.

Børne Dyrskue i Borup, Finn og Leif var der og det gik godt.

Høstfest i Plantorama d. 17-18/8 med 4 trioer, Arne og Teddy var der.

30/8 PR. aften i Borup med mange mennesker, mange mennesker som altid.

Vaccinations dag hos Leif- Jens- Fjerkrækolonien, der skal laves et nyt system ifølge kommunen..

2/10 Medlemsmøde i Hedehuset.

2-3/ 11 Udstilling i Odsherred Fjerkræklub: 149 dyr; god udstilling der fortjæner fleredeltagere.

26/11 Bankospil i Hedehuset: 22 deltagere, alle hyggede sig.

23-24/11 Udstilling på Bornholm

14-15/12 Landsudstilling i Herning, Leif, Benny, Oliver og Jonas var hjælpre.

  1. 3.        Det reviderede regnskab fremlægges.

Regnskabet blev godkendt både for klubben og dyrskue.

  1. 4.        a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

b. Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

  1. 5.        Arbejdsplan for kommende år
  2. 6.        Valg til bestyrelsen.

Arne, Jonas og Kim Blev valgt

Monna Elmerkjær og Lars Moos blev valgt som suppleanter.

Revisorere: Jens Rnggaard og Steen Hansen, Suppleant: Christian Jørgensen

  1. 7.        Eventuelt

Pokalerne bibeholdes, vi prøver med diplomerne evnt. Med billede af dyret og pokal historik.

Vi prøver med ”Jonas og Olivers Hønsetur” i August/September til Vestfyn. 12 september ?.